Search for:

Er is steeds meer aandacht voor beweging in het onderwijs. De gehele dag zitten is natuurlijk ook voor niemand goed. Maar hoe ga je om met beweging tijdens de les? En hoe zorg je ervoor dat het wel effectieve lestijd blijft? Vanuit alle kanten ontstaan ideeën met betrekking tot bewegend leren. Een groot deel van het activiteitenaanbod richt zich met name op ‘variatie’ en ‘het leuk maken van het onderwijs’. Echter ontbreekt het kijken vanuit een kwaliteitskader en hebben vele van deze activiteiten een lage opdrachtdichtheid of een hoge mate van meeliftkans. Door de grote varia aan activiteiten, ervaren veel leerkrachten ook veel werkdruk en zien ze af van bewegend leren.

Deze ontwikkeling is erg jammer, gezien bewegend leren wel degelijk een goede toevoeging is aan een dynamische schooldag. Alleen daarbij is het van belang om met een kritische blik naar activiteiten te kijken. Niet elke dag iets nieuws ontwerpen, geschikt voor één enkel lesdoel. Dat vraagt om veel voorbereiding en veel organisatie. Met andere woorden: Werkdruk en belemmering van de lestijd. Beter is het om te werken met enkele activiteiten die goed werken en multifunctioneel inzetbaar zijn. Bewegend leren is een krachtige toevoeging aan de onderwijsdag, maar wel leerlijn gericht en werkend vanuit een kwaliteitskader.

Vanuit Platform Dynamische Schooldag hebben we een kwaliteitskader ontwikkeld hoe wij naar activiteiten kijken. Hiermee creëer je een kritische blik bij het voorbereiden van een activiteit. Loop voor jezelf het kwaliteitskader door en ga na of de activiteit op gaat leveren wat je voor ogen hebt. Wanneer je als school enthousiast bent over bewegend leren, dan is het advies om een scholing aan te gaan, waarbij je leert te werken met multifunctionele activiteiten passend bij het kwaliteitskader. Meer informatie? info@hoeymansrekenen.nl