Remco Hoeymans Uncategorized Rekenen is meer dan zomaar iets uitrekenen

Rekenen is meer dan zomaar iets uitrekenen

Tijdens het terugkijken van de Heutink webinars over de nieuwe rekenmethodes, kwam de fantastische uitspraak ‘rekenen is meer dan zomaar iets uitrekenen’ voorbij. In het huidige rekenonderwijs oefenen we veel met oplossingsprocedures en met formele sommen. Maar vaak staat in visies dat we willen toewerken naar een functionele gecijferdheid. In het hoofdfase model zijn formele opgaven ook echt wel een onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Werk eerst aan een goede begripsvorming. Doe dit ook vanuit contexten, werkelijke situaties nabootsen en met concrete materialen. Vanuit daar werk je toe naar formelere notities en oplossingsprocedures. Zorg dat deze vervolgens, daar waar nodig, geautomatiseerd worden, zodat ze minder ruimte vragen in het werkgeheugen. Dan is er de ruimte en de mogelijkheid voor het flexibel toepassen. Ook hier worden weer contexten en werkelijke situaties nagebootst. Daar werk je weer aan de functionele gecijferdheid. Rekenen is niet zomaar iets uitrekenen. Je moet bewust weten wat je uitrekent en in welke context je dit gebruikt. Het drieslagmodel is hierbij cruciaal. Niet alle methodes werken hier goed aan. En juist daarom zijn goede leerkrachten zo van belang. De leerkracht maakt het verschil en is de cruciale schakel van goed onderwijs!

2 thoughts on “Rekenen is meer dan zomaar iets uitrekenen”

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post